నిత్య దీపావళి పండుగ

cover_page_octoberఅమావాస్య చీకట్లను తొలగించి వెలుగును నింపేది దీపావళి. అదే విధంగా చీకటి సంసారంలో ఆనందవెలుగులు నింపేది మన భగవద్దర్శన్‌ మాసపత్రిక. రాజు దర్శనాన్ని పొందిన తరువాత బంగారం అడిగితే బంగారం లభిస్తుంది, నూకలు అడిగితే నూకలు లభిస్తాయి. నేటికాలంలో అన్ని దేవస్థానాలు భక్తులతో క్రిక్కిరిసి ఉంటున్నాయి. అయితే భగవద్దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుని ప్రార్థించేది ఏమిటో శాస్త్రానుసారంగా, ప్రామాణిక పరంపరారూపంగా తెలిస్తే భక్తులు దివ్యలాభాన్ని పొందగలుగుతారు. లేకపోతే రాజదర్శనంతో కేవలం నూకలు పొందినవారితో వారు జమకట్టబడతారు. భగవంతుడెవరు, భగవంతునితో మనకు గల సంబంధమేమిటి, భగవంతుని మనం కోరవలసినదేమిటి, భగవంతుడు నిజంగా ఇచ్చే వరం వలన జీవునికి ఒనగూడే దివ్యఫలం ఏమిటి వంటి అనేకానేక ఆధ్యాత్మిక సందేహాలకు యుక్తమైన సమాధానాల హరివిల్లే ఈ భగవద్దర్శన్‌. ఈ దివ్యమాసపత్రికను ప్రతినెల చదువుతూ జీవితాన్ని నిత్య దీపావళి పండుగగా మార్చుకోండి. ఓం తత్‌ సత్‌.

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das is Ph.D. in Polymer science, working as technology specialist in Polymer industry at Mumbai. He is actively serving BBT in translating Srila Prabhupada books into Telugu.