మానవులకు పరమ శ్రేయస్సు


cover_page_octoberమనిషి ఎల్లప్పుడూ తన కష్టాలను తీర్చుకునే పనిలోనే మునిగిపోయి ఉంటాడు. కాని కష్టాలను తీర్చుకోవడానికి వెచ్చించే సమయంలో ఒక్క శాతాన్ని కష్టాలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయనే విషయాన్ని చర్చించడానికి, ఆలోచించడానికి వినియోగిస్తే పూర్ణ సుఖభాగుడు, పూర్ణ శాంతివంతుడు అవడానికి అవకాశం ఉన్నది. మనిషికి అటువంటి ఆలోచనా దృక్పథాన్ని కలిగించేదే మీరిప్పుడు పట్టుకొన్నట్టి భగవద్దర్శన్‌ మాసపత్రిక. (more…)

భగవద్దర్శన్‌ ప్రయోజనమేమిటి?


Blog 1 photoఅసలు భగవద్దర్శన్‌ ప్రయోజనమేమిటి? ఎందుకు అది శ్రీల ప్రభుపాదులవారిచే ఆవిష్కరించబడింది? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానము శ్రీల ప్రభుపాదులచే మొదటి సంచికలోనే చెప్పబడింది. అంతే కాకుండ ఒక ప్రత్యేకమైన ఉత్తరంలో ఆయన ఆ విషయాన్ని భారత రాష్ట్రపతి డాక్టర్‌ రాజేంద్రప్రసాద్‌కు వ్రాసారు. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దాం!
మొదటి పేజీలో ”బ్యాక్‌ టు గాడ్‌హెడ్‌” పేరు క్రింద శ్రీల ప్రభుపాదులు ఈ పత్రిక యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఈ విధంగా చెప్పారు. ”మనస్సుకు శిక్షణను ఇవ్వడానికి, మానవనైజాన్ని ఆత్మస్థితికి ఉద్ధరించడానికి సాధనము”. అంటే భగవద్దర్శన్‌ యొక్క ఏకైక ప్రయోజనము బద్ధజీవుని అసలైన శత్రువైనట్టి మనస్సుకు శిక్షణను ఇవ్వడం, ఆ విధంగా మానవనైజాన్ని ఆత్మస్థితికి ఉద్ధరించడం. (more…)