సంపాదక వర్గము మరియు కార్యనిర్వహణ వర్గము
భగవద్దర్శన్‌ (తెలుగు)

ప్రధాన సంపాదకులు: శ్రీమాన్‌ రేవతీరమణదాస్
సహాయసంపాదకులు: రామమురారిదాస్
పబ్లిషర్‌: యుధిష్ఠిర్‌ దాస్‌ (ఉజ్జ్వల్‌ జాజు)
ప్రొడక్షన్‌: అమిత కృష్ణదాస్‌, మధుగోపాల్‌ హరిదాస్
జనరల్‌ మానేజర్ (సర్క్యులేషన్‌): రూపేశ్వర చైతన్యదాస్
అకౌంట్స్‌: లక్ష్మీపతి దాస్
అనువాదము, రచనలు: వైష్ణవాంఘ్రిసేవక దాస్
ప్రూఫ్‌ రీడింగ్‌: నిత్యముక్తదాస్‌, భక్తిక దేవీదాసి, విష్ణుజనసేవికదేవిదాసి
ఆర్ట్‌ (తత్త్వబోధినీ కథలు): జనార్దన్‌ సల్కర్
ప్రత్యేక రచన (ఆరోగ్యసాధన): డా|| భాస్కుల అంజయ్య
సబ్‌స్రై#్కబర్‌ సర్వీసెస్‌: మోహన గోవిందదాస్‌, వెంకటాచలపతిదాస్,
శక్తిమాన్‌ కేశవదాస్
డిజైన్‌: మునగల చలపతి, టి. మునిరత్నం
పంపిణీ: జి. జయసుందర్
2014 భక్తివేదాంత బుక్‌ట్రస్ట్‌ ఇంటర్నేషనల్
సర్వస్వామ్యములు భద్రపరుపబడినవి
కార్యాలయం:
సంపాదకులు: శ్రీమాన్‌ రేవతీరమణదాస్,
శ్రీశ్రీరాధాగోవింద మందిరము, హరేకృష్ణ ల్యాండ్,
హరేకృష్ణరోడ్‌, తిరుపతి – 517507, ఆంధ్రప్రదేశ్
ఇండియా.